František Doležel
Opravy a instalace elektro

(na zařízeních do 1000 V v objektech třídy A)


Druh prostředí podle dříve platné
(ČSN 33 0300)
Orientační přiřazení podle vnějších vlivů
ČSN 33 2000-5-51ed.3
Revizní lhůty
v rocích
základní, normální 
Normální, AA4, AB4, AB5, BC2, XX1 pro vlivy AC až AR, (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1, dále pak BA4, BA5
5
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní, agrasivitou, prašné s prachem
nehořlavím, s biologickými škůdci 
přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní
prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4
až AE6, AF3, AK2, AL2
3
mokré, s extrémní korozní agresivitou
AD2 až AD8, AF4
1
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu
AG3, AH3, BE2, BE3
2
venkovní, pod přístřeškem
umístění venku nebo pod přístřeškem (vně budovy -může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než deště způsobeným lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též např. PNE 33 0000-2)
4
Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem)

Revize eletrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.
Umístění elektrického zařízení
Orientační přiřazení podle
ČSN 33 2000-5-51ed.3
Revizní lhůty
v rocích
prostory určené ke shromažďování více než 200  osob (např. v  kulturních a sportovních zařízeních, v  obchodních domech a stáncích hromadné dopravy apod.)
BD3, BD4, (zároveň též BA1 )
2
zděné obytné a kancelářské budovy
BD1 (může být též BD2)
5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení
BD4, BA2
3
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823)
CA2
2
pojízdné a převozné prostředky
-
1
prozatimní zařízení staveniště
-
0,5
b) Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
a)  Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Skupina
elektrických spotřebičů

Spotřebiče držené
v ruce
Přenosné spotřebiče
Nepřenosné a
připevněné spotřebiče
kontrola
revize
kontrola
revize
kontrola
revize
A
vždy před jejich vydáním uživateli
B
před
použitím
I tř. 3 měs., II tř. a III tř. 6 měs.
před
použitím
1x za
6 měsíců
před
použitím
1x za
6 měsíců
C
před
použitím
I tř. 6 měs., II tř. a III tř. 12 měs.
před
použitím
1x za
24 měsíců
před
použitím
dle 
ČSN 33 1500
D
1x za
měsíc
I tř. 12 měs.,II tř. a III tř. 12 měs.
před
použitím
1x za
24 měsíců
před
použitím
dle 
ČSN 33 1500
E
1x za
měsíc
I tř. 12 měs.,II tř. a III tř. 12 měs.
před
použitím
1x za
36 měsíců
před
použitím
dle 
ČSN 33 1500
Vysvětlivky:
A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče
přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg
nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn
připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě


c) Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny (platí pro ČSN 34 1390)
Druh objektu
Objekt podle povahy zpracovaných látek
Revizní lhůty
v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot C1, C2, C3
BE2, BE3, CA2
2
ostatní
všechny, kromě BE2, BE3, CA2
5
Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed2
a ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných kontrol a revizí